Cennik

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Kancelaria stosuje następujące metody rozliczeń:

  1. wynagrodzenie zadaniowe:
    – wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;
  2. wynagrodzenie godzinowe:
    – stawka wynagrodzenia ustalana jest za każdą godzinę pracy radcy prawnego;
  3. wynagrodzenie ryczałtowe:
    – stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej (wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną).

Ubezpieczenie:

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawierane jest w wykonaniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych
(Dz. U. Nr 217, poz. 2135).