Zakres usług

Zakres oferowanych usług:

 • prawo cywilne;
 • postępowanie cywilne;
 • prawo spółek handlowych;
 • prawo gospodarcze;
 • prawo karne;
 • prawo wykroczeń;
 • prawo pracy;
 • prawo ubezpieczeń społecznych;
 • prawo administracyjne;
 • prawo budowlane;
 • zamówienia publiczne;
 • sprawy sądowo administracyjne;
 • prawo rodzinne;
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego;
 • obrona w sprawach o wykroczenia;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w szerokim zakresie spraw (m.in. szkody komunikacyjne, błędy w sztuce medycznej, odszkodowania od zakładów ubezpieczeń, przedsiębiorstw przesyłowych, pracodawców);
 • udzielanie pomocy prawnej osobom, przeciwko którym skierowano roszczenia odszkodowawcze.
paragraf

Kancelaria świadczy pomoc prawną:

 • firmom i przedsiębiorcom;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym;
 • osobom fizycznym.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących formach:

 • stała obsługa prawna;
 • jednorazowe zlecenie;
 • usługi świadczone na odległość;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • udzielanie porad prawnych;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika strony przed wszelkimi sądami, urzędami i innymi organami.